Over ons

Graag stellen wij ons aan u voor:

Assurantie adviesbureau van der Woude is uw privé adres voor financiële zaken. Wij zijn een bedrijf dat graag op een zo persoonlijk mogelijke manier u ter zijde wil staan.

Financiële dienstverlening is mensenwerk, onze adviseurs nemen daarom graag de tijd voor u. Zij maken werk van een goed advies. Dat begint met een gesprek om uw persoonlijke situatie te inventariseren. Op basis hiervan wordt uitgebreid onderzocht wat voor u de best passende oplossing is.

Dit vereist veel vakkennis, ervaring en up-to-date kennis van de markt. Wij kunnen u garanderen dat onze adviseurs aan deze vereisten voldoen. Onze adviseurs zitten dus regelmatig achter de studieboeken om u van een goed advies te kunnen voorzien.

•Assurantie adviesbureau van der Woude is een handelsnaam van BB Assurantie Service BV!
•BB Assurantie Service BV is gelieerd aan BB Assuradeuren BV!

Inschrijving handelsregister

Assurantie adviesbureau Van der Woude is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37080022.

Meer informatie vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

Brancheorganisaties

Assurantie adviesbureau Van der Woude is lid van onderstaande organisaties:
Erkend Hypotheek Adviseur

Toezicht AFM

Assurantie adviesbureau Van der Woude is aangesloten bij de Autoriteit Financiële Diensten (AFM) onder nummer 12006535.

De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wat kunt u als consument van dit toezicht verwachten? En welke stappen dient u zelf te nemen?
Meer informatie over de AFM
Hier vindt u een lijst met financiële instellingen die een vergunning of een vrijstelling hebben bij de AFM.

KIFID

Assurantie adviesbureau van der Woude is aangesloten bij de Kifid onder nummer 300.003659.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bedoeld om voor u, als consument, één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken.

Vanzelfsprekend kunt u altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen u een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie.

Kifid wordt gefinancierd door een gelijknamige stichting die is opgericht door de genoemde branche-organisaties. Deze hebben overigens geen enkele invloed op of bevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop een zaak wordt behandeld. Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman en de Geschillencommissie gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming.

Via Kifid kunt u toegang verkrijgen tot de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Ombudsman Pensioenen.